Media management

Struktur på dina bilder_strand

Media management

Skapa en bra struktur för dina digitala bilder Du kommer inte ifrån det. När allt råmaterial ligger på ditt minneskort måste de digitala filerna…